De la declarația nefinanciară la raportarea privind durabilitatea: noi provocări pentru analiștii și auditorii financiari - Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2023

De la declarația nefinanciară la raportarea privind durabilitatea: noi provocări pentru analiștii și auditorii financiari

Abstract

From non-financial disclosure to sustainability reporting: new challenge for financial analysts and auditor Maria NICULESCU, Profesor universitar dr., România Alain BURLAUD, Profesor universitar emerit, Franţa Rezumat În contextul crizelor ecologice și societale recurente, instituțiile europene s-au angajat în promovarea dezvoltării durabile care să răspundă nevoilor generațiilor actuale și viitoare, oferind, în același timp, noi oportunități de ocupare a forței de muncă, de investiții și de creștere economică. Aceste angajamente reprezintă principiul director al politicilor și strategiilor europene privind finanțarea creșterii durabile, a tranziției verzi și a construirii unei economii în serviciul cetățenilor. Ele au fost transpuse progresiv într-un număr semnificativ de reglementări europene, inclusiv în cele privind publicarea de informații de către anumite categorii de actori economici și financiari. Importanța schimbărilor de paradigmă alimentează reflecția privind raportul dintre noile reglementări 1 și realitatea socială în care, și asupra căreia, trebuie să acționeze. Înscriindu-se în cadrul preocupărilor europene și internaționale de durabilitate, acest articol este un document de reflecție privind evoluțiile, cu precădere conceptuale, axiologice și substanțiale generate de Directiva (UE) 2022/2464 și traducerea lor în inovații juridice și practice. Pe baza unor cercetări ample din literatura de specialitate și din legislația europeană, a analizei de conținut și a analizei secundare a numeroase studii științifice în domeniu, contribuția noastră se concentrează asupra semnificației și implicațiilor schimbării sintagmei "informaţii nefinanciare" în "informaţii privind durabilitatea", precum și asupra noului raport dintre drept și realitatea socială, creat de Directiva (UE) 2022/2464. Autorii pleacă de la ipoteza că astfel de clarificări constituie o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare a acestei directive, dar și pentru transformarea cu succes a anumitor profesii asupra cărora are consecințe considerabile, printre care cele de analiști și auditori financiari. Aceasta necesită, în același timp, schimbări în amonte în învățământul universitar și educația permanentă, dar și în programele de cercetare.
Fichier principal
Vignette du fichier
M.Niculescu- A. Burlaud - final editura Romana.pdf (1.91 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

halshs-04178313 , version 1 (07-08-2023)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-04178313 , version 1

Cite

Maria Niculescu, Alain Burlaud. De la declarația nefinanciară la raportarea privind durabilitatea: noi provocări pentru analiștii și auditorii financiari. 2023. ⟨halshs-04178313⟩
37 View
196 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More